logo

BartJS logo Trondheim

Hva er Bart.JS?

Det er en nyoppstartet Meetup i Trondheim som konsentrerer seg om all-things Javascript.

Dersom du er interessert i å ta delta eller har idéer til BartJS kan dere ta kontakt ved hjelp av noen av de nevnte sosiale medier.

Planlegging av høsten 2014

Vi planlegger for øyeblikket høsten 2014 for BartJS. Forslag til temaer mottas med takk på github/bartjs!